3 100 færre arbeidssøkere også den siste uken

Ukentlige ledighetstall uke 42.PNG
Kilde: NAV