Siden torsdag 12. mars, dagen mange av de mest omfattende tiltakene ble innført for å begrense smittespredningen, er det kommet inn totalt 223 200 søknader om dagpenger, hvorav 206 000 gjelder dagpenger ved permittering.

I løpet av to uker har 8 prosent av arbeidsstyrken i Norge søkt om dagpenger fra NAV. Oslo er fylket med høyest andel (9,6 %).

– NAV får nå et svært høyt antall søknader og henvendelser, og vi gjør nå alt vi kan for at folk får pengene sine. Vi ber om at de som kan ta i bruk digitale tjenester oppsøker nav.no for å finne svar på det de lurer på. Her oppdaterer vi informasjon til brukere og arbeidsgivere så raskt vi kan, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Så langt i 2020 er det kommet inn totalt 262 100 søknader om dagpenger, sammenlignet med 160 500 gjennom hele 2019 og 166 600 gjennom hele 2018.

23 800 sykefraværstilfeller med påvist eller mistanke om koronavirus

I løpet av fredag til søndag (20. til 22. mars) er det 1 197 nye sykefraværstilfeller der det er påvist eller mistanke om Covid-19. Siden 8. mars er det totalt registrert 23 800 slike sykefraværstilfeller.

•  Se NAVs samleside med statistikk om konsekvensene av koronaviruset

•  Se NAVs samleside med informasjon til brukere i forbindelse med koronaviruset