2 800 færre arbeidssøkere den siste uken 

Ukentlige ledighetstall uke 43.PNG
Kilde: NAV