2 800 færre arbeidssøkere den siste uken 

Tirsdag 20. oktober var det registrert 188 900 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Dette er 2 800 færre enn forrige uke.

– Antallet arbeidssøkere har gått ned med totalt 9 000 personer så langt i oktober. Nedgangen er jevnt fordelt på helt og delvis ledige, men det er som tidligere i hovedsak antall permitterte som går nedover, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

100 400 personer er registrert som helt ledige hos NAV, ifølge foreløpige tall. Dette utgjør 3,5 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 113 800 personer, eller 4,0 prosent av arbeidsstyrken.
I tillegg var 75 100 personer registrert som delvis arbeidsledige. Totalt var dermed 188 900 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV, noe som utgjør 6,7 prosent av arbeidsstyrken. 

Figur 1. Antallet helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak, og summen av arbeidssøkere. Tall per uke for 2020, unntatt uke 16.

Ukentlige ledighetstall uke 43.PNG
Kilde: NAV

Færre permitterte

22 500 av de som er registrert som helt ledige, er permitterte. Det samme gjelder for 33 700 av de delvis ledige. Det er dermed 2 200 færre permitterte enn forrige uke. Til sammen er 2,0 prosent av arbeidsstyrken permittert.

Færre helt og delvis ledige

Antallet helt ledige har gått ned med 1 100 personer siden forrige uke, mens antallet delvis ledige har gått ned med 2 000 personer. Antallet arbeidssøkere på tiltak har økt med 300.

Se tallene i ukentlig statistikk over arbeidsledighet

For mer informasjon, kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144.