I brevene kunne det se ut som om enkelte ville få forlenget AAP i maksimum seks måneder fra 4. oktober.

 – Det er feil. Brevet ble ikke kvalitetssikret før det ble sendt, og det beklager jeg. Det skulle kommet tydelig fram at vedtakene er forlenget med seks måneder for mange av de som mottar AAP, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Forlengelsen av AAP-perioden er en midlertidig regelendring som er besluttet av Stortinget i forbindelse med koronaviruset.

De seks ekstra månedene gjelder de som mottar AAP og:

  • er under avklaring mot arbeid eller uføretrygd
  • er studenter og mottar AAP fordi du har avbrutt studiene på grunn av sykdom 
  • under etablering av egen virksomhet
  • er under arbeidsutprøving/opptrapping til full jobb
  • er under behandling av søknad om uføretrygd

Les mer om forlengelse av AAP-perioden.