100 000 personer kan se bort fra AAP-brev  

  • er under avklaring mot arbeid eller uføretrygd
  • er studenter og mottar AAP fordi du har avbrutt studiene på grunn av sykdom 
  • under etablering av egen virksomhet
  • er under arbeidsutprøving/opptrapping til full jobb
  • er under behandling av søknad om uføretrygd