– Vi jobber på høygir 

Stortinget ble i dag enige om en krisepakke for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset. – Vi jobber på høygir for å tilpasse våre systemer til nytt regelverk, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Regelendringene som ble vedtatt i dag gjør at flere vil ha krav på økonomiske stønader. Mange av tiltakene trer i kraft umiddelbart, og utbetalingene skal skje så snart NAV får tilpasset sine tekniske løsninger til det nye regelverket.

– Vår viktigste oppgave er å sørge for at våre brukere får pengene de har rett til så fort som mulig.  Beredskapen i NAV er høy, og vi jobber på spreng for å få på plass de nødvendige tilpasningene i systemene våre. Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan si nøyaktig når vi er i mål, sier Vågeng.  

Et høyt antall henvendelser

Henvendelsene til NAV øker dramatisk fra dag til dag.

– Vi forventer et høyt antall henvendelser langt fram i tid. Vi oppfordrer alle til å bruke nav.no som informasjonskanal.  Der ligger det informasjon om de ulike ytelsene og om hvordan man søker om dem, sier Vågeng.  

For å sikre bemanning av kritiske funksjoner vurderer NAV løpende å flytte arbeidskraft mellom NAV-enheter. Det er også startet et arbeid med å rekruttere flere medarbeidere.

– I tillegg jobber vi med å se på hvordan vi kan forenkle saksbehandlingen av ytelsene og om det er oppgaver vi midlertidig kan slutte å gjøre for å frigjøre ressurser internt, sier Vågeng. 

– Vi gjør vårt ytterste

Vågeng påpeker at dette er en helt ny situasjon for NAV.

– Det finnes ingen oppskrift på hvordan vi skal løse den. NAV-kontorene eies i partnerskap mellom kommune og stat. Rundt om i landet er det ulike løsninger på hvordan de iverksatte tiltakene fra Helsemyndighetene kan gjennomføres, uten at det rammer brukerne våre mer enn det som er absolutt nødvendig, sier Vågeng. 

Hun forteller at enkelte NAV-kontorer har sett seg nødt til å stenge mottakene eller redusere åpningstidene. Andre har valgt utstrakt bruk av digital kontakt. Noen gjennomfører video- eller telefonmøter med brukerne i stedet for fysiske møter.

–  Vi gjør vårt ytterste for at alle som trenger det kan komme i kontakt med NAV, sier Vågeng.