Smittevernsrutiner ved oppmøtetolking

Samordna frilansområde

Samordna frilansområde består av åtte personer og er lokalisert ved NAV Tolketjenesten Oslo. Vi behandler honorarkrav for alle frilanstolker som samarbeider med NAV og rådgir tolker og tolketjenester på spørsmål rundt honorar, reiseregulativ, oppdragsbetingelser i tillegg til andre spørsmål og tilbakemeldinger.

Hva er en frilanstolk?

En frilanstolk er en tolk som ikke er ansatt i NAV, men som utfører tolkeoppdrag for døve, døvblinde og hørselshemmede etter avtale med tolketjenesten. Frilanstolker har samme utdanning og kan løse samme oppdrag som ansatte tolker.

Rammedokument og avtaler

Det er utarbeidet nye dokumenter for samarbeidet mellom NAV og frilanstolkene. Nedenfor finner du dokumentene som trer i kraft i 2018.

Arbeids- og velferdsdirektoratet og Tolkeforbundet har sammen med AVYO, Fagforbundet og Norsk Tjenestemannslag utformet dokumentene "Rammedokument om samarbeidet mellom NAV og frilanstolkene" og revidert "Vilkår ved frilanstolkoppdrag". Rammedokumentet ble vedtatt 10. november 2017 i samarbeidsmøte med aktørene og trer i kraft tidlig i 2018. Dokumentene setter de formelle rammene for samarbeidet mellom NAV og frilanstolkene, og erstatter dagens «Rammeavtale»

Rammedokumentet markerer en endring i forholdet mellom NAV og frilanstolkene. Rammedokumentet presiserer at frilanstolken er en selvstendig oppdragstaker som påtar seg enkeltstående oppdrag for NAV, uten å inngå en generell avtale som tidligere.

Nå skal NAV inngå en databehandleravtale med frilanstolkene. Alle som jobber på oppdrag for NAV må ha en databehandleravtale.

Avtaler om undervisningstolking og arbeidsplasstolking:

E-postliste

Rammedokumentet gir deg mulighet til å motta oppdrag fra hele landet. Ledige oppdrag sendes ut basert på geografi. Meld deg derfor kun på de listene som dekker områder du har interesse av å påta deg oppdrag i. Når du ikke lenger ønsker å stå oppført på en e-postliste, kan du enkelt melde deg ut ved å følge instruksjonen nederst i e-postene du mottar fra oss.

På- og avmelding for de ulike listene. 

Ny digital løsning for frilanstolk

Nå kan du logge deg inn via nav.no for å se og melde interesse for oppdrag fra de tolketjenestene som er på ny digital løsning. I en overgangsfase vil noen oppdrag kunne tildeles i den nye digitale løsningen, mens andre oppdrag blir tilsendt på e-post. Opplæring i digital løsning for frilanstolk (pdf).

Rutiner, frister og skjemaer

Her finner du honorarskjemaer og rutinene som beskriver samarbeid med og formidling av tolkeoppdrag til frilanstolker.

Takster på tolkeområdet

Lenker

Kontakt

Honorarkrav og andre henvendelser sendes til nav.samordnafrilans@nav.no.

Papirversjon sendes til:

Samordna frilansområde NAV Hjelpemiddelsentral Oslo  Avdeling Tolk Postboks 324 Alnabru 0614 Oslo

Kontaktpersoner

Facebookgruppe

Samordna frilansområde har opprettet en Facebookgruppe vi benytter til fortløpende informasjon Gruppen erstatter tidligere informasjonsbrev. Be om å bli medlem, besvar spørsmål og bekreft at du har lest gruppereglene, deretter blir du godkjent i gruppen.

Ønsker du å motta informasjon på e-post i stedet? Send oss beskjed om dette, så vil det bli sendt en oppsummering av våre innlegg (ikke svar eller diskusjoner i forumet) med jevne mellomrom. Viktig informasjon blir sendt på e-post til alle.