Telefonnummeret ved akutt behov for tolk er 99 48 18 10. Du kan ringe, sende sms eller ha videosamtale. Dette telefonnummeret kan du benytte hele døgnet.

Akutte situasjoner kan oppstå ved for eksempel

Akuttvakten kan brukes av alle, enten du er døv, døvblind eller hørselshemmet, eller om du skal ha en samtale med en som er det. Akuttvakten avgjør sammen med deg om situasjonen er akutt og prøver deretter å skaffe tolk.