Vakttelefonen er betjent når hjelpemiddelsentralene er stengt, samt i helger og helligdager. Ring eller send sms til akuttvakten der du er:

Region Telefon
Region Nord
Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark
95 83 52 01
Region Sør
Vest-Viken (tidligere Buskerud), Vestfold og Telemark
46 42 28 62
Region Vest
Agder, Rogaland og Vestland (tidligere Hordaland og Sogn og Fjordane)
99 48 18 10
Region Øst
Innlandet (tidligere Hedmark og Oppland), Oslo og Øst-Viken (tidligere Østfold)
46 40 77 90

 

Akutte situasjoner kan oppstå ved for eksempel

Akuttvakten kan brukes av alle, enten du er døv, døvblind eller hørselshemmet, eller om du skal ha en samtale med en som er det. Akuttvakten avgjør sammen med deg om situasjonen er akutt og prøver deretter å skaffe tolk.