Vakttelefonen er betjent når hjelpemiddelsentralene er stengt, samt i helger og helligdager. Ring eller send sms til akuttvakten der du er:

RegionTelefon
Region Nord
Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark
95 83 52 01
Region Sør
Buskerud, Vestfold og Telemark
46 42 28 62
Region Vest
Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
99 48 18 10
Region Øst
Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
46 40 77 90

 

Akutte situasjoner kan oppstå ved for eksempel

  • sykdom
  • ulykke og skade
  • brann
  • kontakt med politiet

Akuttvakten kan brukes av alle, enten du er døv, døvblind eller hørselshemmet, eller du skal samtale med en som er det. Akuttvakten avgjør sammen med deg om situasjonen er akutt og prøver deretter å skaffe tolk.