Tilrettelegging

Tilpasning av arbeidsoppgaver og aktiviteter i dagliglivet er eksempler på tilrettelegging.

Hjelpemiddelsentralen

Hjelpemiddelsentralen har et overordnet og koordinerende ansvar for hjelpemidler til funksjonshemmede i sitt fylke, og er et ressurs- og kompetansesenter for offentlige instanser og andre som har ansvar for å løse funksjonshemmedes problemer.