Minspeak kommunikasjonssystemProsjekteier: Statped i samarbeid med NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelseProsjektet skal utvikle en pedagogisk metode for barn som skal lære seg å bruke Minspeak-systemet i kommunikasjon. Målet er at metodikken skal kunne brukes i barnehage, skole og i hjemmet. Kontaktperson: Niels-Erik Mathiassen, Statped. Niels-Erik.Mathiassen@statped.no

SymbolverkstedProsjekteier: Stiftelsen Klar TaleProsjektet skal videreutvikle nettavisen Nyheter i bilder, slik at symbolbrukere kan utføre symboliseringsarbeidet. Målet er å opprette arbeidsmuligheter for mennesker med bevegelses- og/eller kommunikasjonsvansker. Kontaktperson: Jan Erik Andersen, Klar Tale. Jan.Erik.Andersen@medietilsynet.no

Fra kaos til kontroll i skolehverdagenProsjekteier: KongsbergregionenProsjektet skal utvikle et opplæringsopplegg for bruk av digitale dagsplaner i skolehverdagen til barn med ADHD og/eller autismespekter diagnoser. Målet er å fremme barnas selvstendighet og egenmestring. Kontaktperson: Kjersti Linneberg, Kongsbergregionen. kjersti.linneberg@kongsbergregionen.no

Aktivitetshjelpemidler for barnProsjekteier: Skeno ASProsjektet utvikler aktivitetshjelpemidler for barn med nedsatt funksjon i overkropp. Målet er å legge til rette for tidlig mestring når barna blir introduserte for aktiviteter, og på denne måten bidra til en enklere inngangsport til et aktivt liv. Kontaktperson: Anders Seim, anders@skeno.no

Et forsterket barnehagetilbud til barn med funksjonshemninger og deres familierProsjekteier: Grünerløkka familiehusProsjektet inngår i utbyggingen av et strukturert og tverrfaglig samarbeid for å bygge opp en forsterket og tilrettelagt avdeling i barnehagen. Målet er å bidra til inkludering og et tilgjengelig samfunn for barn med funksjonshemninger og deres familier. Kontaktperson: Mari Hortemo mari.hortemo@bga.oslo.kommune.no