Jeg vet hva jeg skal søke om

Når du vet hvilket produkt eller hvilken tjeneste du skal søke om, finner du skjema du trenger her:

Jeg har behov for hjelpemidler, men trenger hjelp til å finne egnet løsning

Jeg skal klage på et vedtak

Har du fått et vedtak fra NAV du mener er feil, kan du sende en klage.

Jeg ønsker å bytte et hjelpemiddel

Bruk dette skjemaet hvis du trenger å bytte et utlånt hjelpemiddel. På siden du kommer til kan du også lese om vilkårene for å bytte fremfor å søke på nytt.

Jeg skal levere inn hjelpemidler

Bruk dette skjemaet når du skal levere tilbake utlånte hjelpemidler.

Jeg er fagperson

Er du fagperson og trenger hjelp fra hjelpemiddelsentralen til å finne egnet løsning for en person, bruker du dette skjemaet.

Jeg er godkjent bestiller

Skjemaet brukes kun dersom du er godkjent bestiller, og har fått opplæring i hjelpemiddelsentralenes bestillingsordning.