Jeg vet hva jeg skal søke om

Når du vet hvilket produkt eller hvilken tjeneste du skal søke om, finner du skjema du trenger her:

Jeg har behov for hjelpemidler, men trenger hjelp til å finne egnet løsning

Jeg skal klage på et vedtak

Har du fått et vedtak fra NAV du mener er feil, kan du sende en klage.

Jeg ønsker å bytte et hjelpemiddel

Bruk dette skjemaet hvis du trenger å bytte et utlånt hjelpemiddel. På siden du kommer til kan du også lese om vilkårene for å bytte fremfor å søke på nytt.

Jeg skal levere inn hjelpemidler

Bruk dette skjemaet når du skal levere tilbake utlånte hjelpemidler.

Jeg er fagperson

Bruk dette skjemaet om du er fagperson og trenger fullmakt fra bruker for å bistå med å søke om hjelpemiddel.

Jeg er godkjent bestiller

Skjemaet brukes kun dersom du er godkjent bestiller, og har fått opplæring i hjelpemiddelsentralenes bestillingsordning.