Endringar i produktlista 1. november 2019:

Syn

Nye produkt:

211443 - Lommelyslupe schweizer ergo-lux 5X716D 4500K

211444 . Lommelyslupe Schweizer ergo-lux 4X/12D 4500K

230456 - Stokk mobilitet ultraflex lengde 111 – 135 teleskop 

032740 - Stokk mobilitet ultraflex lengde 130 – 147 teleskop

Tal på produkt

Bestillingar vert nokre gonger returnerte, fordi dei gjeld fleire produkt. Det er i hovudsak berre mogleg å bestille eitt produkt, men det finst unntak.

For å gjere det enklare, har vi lagt denne oversikta på produktlista.

Unntaka er som følgjer:

2 stk Life Aurora Flexiblink varsellampe
2 stk rullatorer - dersom behov inne og ute eller bolig over to plan
2 stk Gripo stenger
2 stk toalettforhøyere
2 stk Kjøreskinner - eventuelt 3 enkle dersom bruker har 3-hjul scooter
2 stk inkontinenslaken - kun til bruk på madrass utlånt fra NAV og til brukere som er inkontinente
2 stk glidelaken - kun dersom bruker er inkontinent
3 stk Røykvarsler - kun 1 til hver etasje
Terskeleliminatorer etter behov.

Endringar i produktlista 1. juli 2019:

Høyrsel og varsling

Det er kome nye produkt innan høyrsel og varsling, og totalt 13 produkt er fjerna. Det er viktig å merke seg at dei nye produkta i serien FlexiBlink Life, ikkje er kompatible med dei gamle FlexiBlink-komponentane. Dette er synleggjort i produktlista. 

Varsling - produkt som er fjerna:

 • 189162 Hørsel og varsling Mottaker Flexiblink Aurora symboldisplay lyd tale lys
 • 217358 Hørsel og varsling Mottaker FlexiBlink IRIS-Touch info-display lyd tale lys
 • 233409 Hørsel og varsling Barnevakt FlexiBlink BARN10
 • 233422 Hørsel og varsling Sender FlexiBlink BRANN9 brannsender audio
 • 233425 Hørsel og varsling Sender FlexiBlink FLEXIKNAPP ringeknappsender
 • 233427 Hørsel og varsling Sender FlexiBlink MOBIL10 mobiltelefonsender
 • 217589 Hørsel og varsling Sender FlexiBlink UNI10 universalsender
 • 233423 Hørsel og varsling Sender FlexiBlink DPS10 dør- og porttelefon
 • 232372 Hørsel og varsling Sender FlexiBlink TLS10 telefonsender Analog IP ID-velger
 • 233428 Hørsel og varsling Sengevibrator FlexiBlink SENGEVIB
 • 233415 Hørsel og varsling Lommevibrator FlexiBlink JUNIOR
 • 233420 Hørsel og varsling Putevibrator FlexiBlink PUTEVIB
 • 244762 Hørsel og varsling Røykvarsler RVA7 optisk 

Varsling - produkt som er lagde til:

 • 253466 Hørsel og varsling Mottaker Aurora FlexiblinkLife/IrisMåne/IrisSol/IrisKosmos symboldisp lyd tale lys
 • 253474 Hørsel og varsling Mottaker Iris Touch FlexiBlink Life info-display lyd tale lys
 • 253484 Hørsel og varsling Sender FlexiBlink Life universalsender
 • 253483 Hørsel og varsling Sender FlexiBlink Life telefonsender
 • 253467 Hørsel og varsling Sender FlexiBlink Life barnevakt
 • 253475 Hørsel og varsling Mottaker Junior Lommevibrator FlexiBlink Life symbol lyd lys
 • 253480 Hørsel og varsling Putevibrator FlexiBlink Life
 • 253469 Hørsel og varsling Sender FlexiBlink Life brannsender audio
 • 253470 Hørsel og varsling Sender FlexiBlink Life dør- og porttelefon
 • 253473 Hørsel og varsling Sender FlexiBlinkLife/IrisMåne/IrisSol/IrisKosmos ringeknapp bryter inne/ute
 • 253477 Hørsel og varsling Sender FlexiBlink Life mobiltelefonsender
 • 253481 Hørsel og varsling Sengevibrator FlexiBlink Life
 • 253529 Hørsel og varsling Røykvarsler BRVO-L optisk 

Endringar i produktlista 15. mars 2019:

Komfyrvakt

NAV har beslutta å behalde komfyrvakt som hjelpemiddel. Dette kan du lese meir om i artikkelen NAV viderefører ordningen med støtte til komfyrvakt på nav.no.

Kognisjon

1. mars kom det ny rammeavtale på området kognisjon.
Går ut: 069775 – Kalender forglemmegei.

Høyrsel

Går ut: 181353 – Røykvarslar

Innreiing i bustad

Inn på lista: 161468 – Universalkobling til Gripo rekkverksrør i diameter 40 mm 

Endringar i produktlista 1. februar 2019:

Frå og med 1. februar 2019 skal alle komfyrvakter returnerast til NAV Hjelpemiddelsentral når behovet fell bort. Difor er alle komfyrvakter no merkte med NAV-logo.

Ved bestilling av toalettforhøgar til vegghengt toalett, er det viktig å hugse å bestille monteringssett som har eige HMS-nummer. Dette står beskrive på produktlista.

Nytt HMS-nummer

 • 248847 - Arbeidsstol Vela Tango (gammalt nr 216004)
 • 249557 - Memo Timer 8 minutter (gammalt nr 184409)
 • 249558 - Memo Timer 20 minutter (gammalt nr 020572)
 • 249559 - Memo Timer 60 minutter (gammalt nr 020573)  

Endringar i produktlista 6. desember 2018:

1. desember 2018 kom det ny rammeavtale for sitteputer med trykksårførebyggjande eigenskapar. Dette gir følgjande endringar på bestillingslista:

 • Jay Basic er framleis 1. val i Post 1 i rammeavtalen, og blir verande på bestillingsordninga. Inga endring.
 • Jay Easy Visco, 1. val i Post 3, erstattar Roho Airlite.
 • VectorO2 10, 1. val i Post 5, erstattar Roho Quadtro høyprofil.

Vector O2 10 vil ikkje bli sendt ut ved bestilling av ROHO Quadtro høyprofil pute, fordi dei er for ulike. Sjekk rammeavtalen på Hjelpemiddeldatabasen.no

Endringar i produktlista 8. november 2018:

Røykvarslar optisk, HMS-nummer 162280, går ut av lista.
Produktet er erstatta av Røykvarslar optisk, HMS-nummer 244762.

I tillegg er det gjort mindre justeringar i tekst og layout på lista.  

Endringar i produktlista 13. september 2018:

Nytt HMS-nummer

 • 243510 – Gåbord Topro Troja (gammalt nr 096458)
 • 236715 – Saturn dreietårn (gammalt nr 187608) 

Nye produkt

Innreiing i bustad

Det kom ny rammeavtale for køyrerampar 1. september. Dermed blir det endringar av berbare skinnar og nye terskeleliminatorar med påkøyring frå meir enn to sidar.

 • 233584 – Perfolight foldbar køyreskinne i lengd 150-201 cm
 • 243585 – Perfolight foldbar køyreskinne i lengd 200-277 cm
 • 170087 – 170093 – Eliramp terskeleliminatorar med høgd frå 1,5 cm til 12,5 cm fordelt på 7 produkt. 

Øvrige endringar

Køyreposar og glidelaken har fått oppdatert informasjon og er redigerte i produktlista, for å gjere lista meir oversiktleg. 

Endringar i produktlista 06. juli 2018:

Nye HMS nummer

 • 242619 - Seil Molift RgoSling Active polstret korsryggstøtte liten (gammelt nr 199142)
 • 242620 - Seil Molift RgoSling Active polstret korsryggstøtte medium (gammelt nr 199143) 
 • 242621 - Seil Molift RgoSling Active polstret korsryggstøtte large (gammelt nr 199144)

Endringar i produktlista 28. juni 2018:

Det kom ny rammeavtale for personløfterar 15. juni, og for hygienehjelpemiddel 20. juni. Følgjande endringar er difor gjort i produktlista som gjeld frå 28. juni:

Hygienehjelpemiddel – produkt som er fjerna

 • 097778 – Toalettstol Swift Kommod
 • 199600 – HM Mobil toalettstol med hjul
 • 199688 – Aquatec Ocean dusj og toalettstol
 • 199680 – Swift mobil tilt dusj og toalettstol
 • 199352 – Kulan dusjstol
 • 199601 – Alpha dusjkrakk hjørne
 • 199325 – DS 130 dusjkrakk
 • 199437 – Flexible hygiene badekarsete
 • 199691 – Aquatec Sorrento Badekarsete
 • 045487 – Fresh badekarbrett
 • 024832 – Stapla Lätt frittstående toaforhøyer
 • 161976 – Hi-Loo fast toalettforhøyer 6 cm
 • 161977 – Hi-Loo fast toalettforhøyer 10 cm
 • 199606 – Dinky toalettarmstøtter for veggmontering

Hygienehjelpemiddel - produkt som er lagde til 

 • Post 1 – Toalettstol – Invacare H440 Omega Eco – hms nr: 243288
 • Post 2 – Dusj- og toalettstol – Etac Clean – hms nr: 243012
 • Post 3 – Dusj- og toalettstol høy brukervekt – Aquatec Ocean XL – hms nr: 243290
 • Post 4 – Dusj- og toalett stol med manuell tilt – Aquatec Ocean Vip  – hms nr: 243291 + 243292
 • Post 9 – Dujskrakk hjørneutformet – Etac Edge – hms nr: 097830
 • Post 10 – tilbehør til dusjkrakk Swift: Armlener – hms nr: 139857 Rygg – hms nr: 139865
 • Post 11 – Dusjkrakk firkantet høy brukervekt – Aquatec Pico – hms nr: 024843
 • Post 13 – Badekarsete – Swivel Standard – hms nr: 242904
 • Post 13 – Badekarsete – Swivel Hygiene – hms nr: 242905
 • Post 14 – Badekarbrett – Trygg – hms nr: 242736 
 • Post 27 – Toalettforhøyer frittstående – Invacare 9630 Styxo – hms nr: 217574
 • Post 28 – Toalettforhøyer fast – Aquatec 90000 – 6 cm – hms nr: 097819
 • Post 28 – Toalettforhøyer fast – Aquatec 90000 – 10 cm – hms nr: 097820 

Nytt produkt

 • Frittstående personløfter Sara Stedy – hms nr 184477 

Nye HMS-nummer

 • Aktiv personløfter Molift Quick raiser – gammelt nr 023661 – nytt nr: 242660
 • Mobil personløfter Molift mover – gammelt nr 199138 – nytt nr: 242661  

Endringar i produktlista 4. mai 2018:

Nye HMS-nummer

 • HMS-nummeret på madrassen som vert levert med seng ved utlevering første gong, er endra. Produktet er det same, men nummer er endra i samsvar med rammeavtalen:
  - 174791 – madrass 90 x 200 (gammelt HMS-nummer: 142317)
  - 174799 – madrass 90 x 220 (gammelt HMS-nummer: 142324)

Rettingar i lista

 • Allround rullestolar Cross 5 er oppdaterte med endra setehøgd
  Korrekt setehøgd er 46 cm til 51 cm (ikkje 43 cm til 49 cm som stod på forrige liste)
 • 147044 - Glidelaken oppdatert med korrekte mål på glideflate

Øvrige endringar

 • På produktlista er det krykker for både vaksne og born. Dette er no betre merkt i lista.
 • Det er lagt til meir informasjon om storleiken på arbeidsstolane.
 • Halsslynga med HMS-nummer 236455, er kompatibel med Mino og Compaion samtaleforsterkarar. Dette er nå merkt i lista.
 • Det er lagt ut meir informasjon på sjekklisten for røykvarslare under høyrsel.

Endringar i produktlista 22. mars 2018:

Nytt HMS-nummer

 • 204719 - Presenning for scooter (gammelt HMS-nummer: 167692).

Nye produkt

Rørsle

 • 023661 - Aktiv løfter Molift Quick Raiser, 1. val i post 3 på rammeavtale for personløftarar.
  Tilbehør:
  - 199142 - Molift RgoSling StandUp Small
  - 199143 - Molift RgoSling StandUp Medium
  - 199144 - Molift RgoSling StandUp Large
       
 • 009078 - Roho Quadro Select, størrelse 43x47.

Høyrsel   

 • 236464 - Hodetelefon under haken bøyle 1, leggast under samtaleforsterkarar.
 • 236455 - Halsslynge 3,5 mm, leggast under samtaleforsterkarar.
 • 194948 - Batteri til Swing IR/Digital, leggast under IR-anlegg.

Rettingar i lista  

 • 147044 - Glidelaken oppdatert med korrekte mål på seng.

Øvrige endringar

 • Bestilling på seng Opus (HMS-nummer 214967) må innehalde informasjon om lengde og HMS-nummer på madrass.
 • Det er kome eige skjema som skal leggast ved bestilling på manuell rullestol.
 • Skjema for bestilling har fått ny plassering på nav.no, og ligg no under menyvalet Bestillingsordninga i Skjema og søknad.
 • Fullmaktsskjema kan no veljast som vedlegg til bestillingsskjema på nav.no.