• Informasjon om brukerundersøkelse på bilområdet
 • Biloppgjør ved innlevering og taksering
 • Stønad til gruppe 2 bil til personer med betydelig kognitiv svikt
 • Deling av referat fra brukerutvalgsmøter ved de ulike bilsentrene
 • Oppsummering av evaluering: opplæring i bruk av elektrisk rullestol
 • Prosjektet som skal utvikle bestillingsordningen
 • Organisering av hjelpemiddelmiddelsentralene i ny fylkesstruktur. Med utgangspunkt i rapportene fra Trøndelag og Agder
 • Brukernes tilgang til rett hjelpemiddel. Hva er NAV sine retningslinjer?
 • Sertifikat godkjente batterier flytransport
 • Oppfølging av Ekspertutvalgets rapport
 • Assistert Supplerende Kommunikasjon
 • Hjelpemidler for barn som bor i barnebolig

Last ned referat fra brukerutvalgsmøtet 8. mai 2018 (pdf)