• Opplæring i bruk av elektrisk rullestol 
  • Rapport på tolkeområdet fra Agenda Kaupang – videre oppfølging
  • Gode manuelle rullestoler faller ut fordi leverandør ikke har brukt riktig testinstitutt
  • Tilskudd til rimelige småhjelpemidler
  • Boligområdet på hjelpemiddelsentralene

 

Last ned referat fra brukerutvalgsmøtet 04.10.2016