• Nav sin nye strategi for brukermedvirkning
 • Hvilken utvikling kan vi forvente i bildetolktjenesten fremover?
 • Tolk til arrangement utenfor ordinær arbeidstid
 • Søknad om Tuva talegjengjenningsprogramvare i arbeid 
 • Brukerutvalgene på hjelpemiddelsentralene
 • Salgspant på bil fra NAV og søknad om privat lån
 • Søknad om ny bil
 • Bilsøknad og krav om kopi av førerkort
 • Komfyrvakt 
 • Sikring av last/bagasje i bil med bakmontert heis der det ikke er bagasjerom 
 • Tilrettelegging av arbeidsplass og kostnader vedrørende ulik stillingsprosent
 • Organisering av tolketjenesten 
 • Medarbeiderundersøkelse i tolketjenesten
 • Støttemateriell ved utprøving av bil 
 • Bestillingsordningen 
 • Regionalisering i NAV
 • Brukerpassordningen 
 • Førerhund og hundeloven

Last ned referat fra brukerutvalgsmøtet 25. februar 2019 (pdf)