Brukerutvalget på hjelpemiddelområdet

Brukerutvalget skal arbeide med å identifisere og følge opp viktige innsatsområder og bidra til å sikre kvaliteten innenfor tjenesteområdene som styringsenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging har ansvar for. Hensikten med brukerutvalget er å kvalitetssikre og utvikle tilbudet til brukerne gjennom brukermedvirkning på systemnivå.

Brukerutvalget skal dekke hele hjelpemiddelområdet og være et diskusjonsforum for viktige overordnede saker.

Brukerutvalget skal få mulighet til å uttale seg i forbindelse med planlegging, gjennomføring og evaluering av tjenesteområdene som styringsenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging har ansvar for.

Last ned mandatet til brukerutvalget

Utvalgets medlemmer

 • Guri Henriksen (SAFO)
 • Håvard Ravn Ottesen (SAFO)
 • Andreas Henden (FFO)
 • Heidi Sørlie-Rogne (FFO)
 • Jan Joakimsen (FFO)
 • Johnny G. Johansen (FFO)
 • Stian Innerdal (FFO)
 • Kristin M. Bye (NAV)
 • Beate Lilleberg (NAV)
 • Liv Welde Johansen (NAV)

Møteplan 2020

 • Tirsdag 11. februar
 • Tirsdag 5. mai (avlyst)
 • Tirsdag 22. september
 • Tirsdag 17. november

Referater