Du må søke skriftlig om tilskudd til rimelige hjelpemidler. Søknadsskjemaet finner du i nedtrekkslisten «Skjema og søknad». Søknaden må beskrive funksjonsproblemene og gi en begrunnelse for hvorfor det er nødvendig med småhjelpemidler for å fungere i dagliglivet. Du må selv gå til innkjøp av produktene, og du kan søke nytt tilskudd etter fire år.   

Tilskuddet er et fastsatt beløp som du finner på oversikten over stønadssatser på nav.no.