NAV kan dekke apper/programvare som er særskilt utviklet for å avhjelpe funksjonsnedsettelser og som ikke er vanlig for folk flest å bruke. Hovedregelen er at du selv kjøper nettbrettet eller smarttelefonen. Dette gjelder også i tilfeller hvor du fra før har en enhet hvor appen/programvaren ikke kan installeres.  

Apper på rammeavtale 

Apper/programvare som NAV har inngått rammeavtale på, skal alltid vurderes først. I tilfeller hvor du søker om en app som er på rammeavtale, kjøper NAV appen og låner den ut til deg. I Hjelpemiddeldatabasen kan du finne ut om appen er på rammeavtale eller ikke. 

Apper som ikke er på avtale 

For apper/programvare som NAV ikke har inngått rammeavtale på, kan NAV gi et tilskudd på inntil 2000 kroner. I en søknad om en slik app, må du begrunne hvorfor en app/programvare på rammeavtale ikke kan benyttes, og hvilken app/programvare tilskuddet skal benyttes til.

Tilskuddsbeløpet skal benyttes til kjøp av app/programvare og eventuelle løpende utgifter til abonnement, lisenser m.m. Når tilskudd blir gitt, overtar du ansvaret for å kjøpe inn appen/programvaren og betjene eventuelle kjøp i app eller abonnementsordninger. Nytt tilskudd kan gis etter 2 år. 

Ved kognitive vansker 

Ved vansker med for eksempel tidsforståelse, hukommelse, planlegging og organisering, har noen behov for at appen/programvaren er installert på en egen enhet, slik at enheten kun blir brukt som et kognitivt hjelpemiddel. I disse tilfellene kan standard datautstyr dekkes i form av et nettbrett eller en smarttelefon. Dersom nettbrettet eller smarttelefonen hvor appen/programvaren blir installert, kan benyttes til andre formål, skal ikke telefonen eller nettbrettet dekkes. Eksempler på andre formål er telefonsamtaler, spill, surfing og sosiale medier. 

Oversikt over apper