Rammeavtalene er publisert i Hjelpemiddeldatabasen.

Alle nye anbud på hjelpemiddelområdet blir lyst ut i Doffin.

Ved spørsmål om anbudsutlysninger og rammeavtaler, ta kontakt med

NAV Økonomiavdeling
Anskaffelsesseksjonen
Postboks 5 St. Olavs plass
0130 OSLO

Telefon: 21 07 10 00
Telefaks: 21 07 10 10