Kommunen har også ansvar for å følge opp bruken av hjelpemidlet for å vurdere behov for justeringer, mer opplæring, om hjelpemidlet dekker behovet m.m.

Hjelpemiddelsentralen gir kommunene hjelp og veiledning ved behov, og arrangerer jevnlig kurs og andre opplæringstiltak for kommunene slik at de skal være i stand til å gi nødvendig opplæring og oppfølging.

Husk at det må komme frem av søknaden hvordan behovet for opplæring i bruk av hjelpemidlet skal ivaretas.