Om nye navn for hjelpemiddelsentralene fra 1. januar 2020