Av og til kan det oppstå problemer ved bruk av hjelpemidlet. Dette kan oppleves som problematisk. Gjennom servicetelefonen ønsker vi å gi deg profesjonell og god hjelp til å mestre situasjonen frem til teknisk hjelp kan gis, om dette er nødvendig. Kommunen er den nærmeste til å hjelpe deg, mens NAV Hjelpemiddelsentral har en teknisk tjeneste som normalt foretar reparasjon av hjelpemiddelet innen 24 timer.

Utenom vanlig arbeidstid er det innført en telefonvaktordning. Akuttvakten vil vurdere og avtale med deg hvilke tiltak som skal iverksettes ut i fra din situasjonsbeskrivelse.

 

FylkeÅpningstidKveldstid, helger og helligdager
Akershus407 02 803452 16 220
Aust-Agder406 37 245957 90 514
Buskerud407 02 806971 74 025
Finnmark21 05 10 09
21 05 10 00
917 81 122
Hedmark407 02 804482 98 060
Hordaland407 02 812992 02 355
Møre og Romsdal407 02 815917 81 122
Nordland407 02 818917 81 122
Oppland407 02 805950 94 225
Oslo407 02 803452 16 220
Rogaland407 02 811992 28 677
Sogn og Fjordane57 01 62 70991 58 008
Telemark407 02 808993 99 323
Troms407 02 819917 81 122
Trøndelag407 02 816917 81 122
Vest-Agder407 02 810957 90 514
Vestfold407 02 807993 89 470
Østfold407 02 801480 42 190