Av og til kan det oppstå problemer ved bruk av hjelpemidlet. Dette kan oppleves som problematisk. Gjennom servicetelefonen ønsker vi å gi deg profesjonell og god hjelp til å mestre situasjonen frem til teknisk hjelp kan gis, om dette er nødvendig. Kommunen er den nærmeste til å hjelpe deg, mens NAV Hjelpemiddelsentral har en teknisk tjeneste som normalt foretar reparasjon av hjelpemiddelet innen 24 timer.

Utenom vanlig arbeidstid er det innført en telefonvaktordning. Akuttvakten vil vurdere og avtale med deg hvilke tiltak som skal iverksettes ut i fra din situasjonsbeskrivelse.

 

Fylke Åpningstid Kveldstid, helger og helligdager
Akershus 407 02 803 452 16 220
Aust-Agder 406 37 245 957 90 514
Buskerud 407 02 806 971 74 025
Finnmark 407 02 820 917 81 122
Hedmark 407 02 804 482 98 060
Hordaland 407 02 812 992 02 355
Møre og Romsdal 407 02 815 917 81 122
Nordland 407 02 818 917 81 122
Oppland 407 02 805 950 94 225
Oslo 407 02 803 452 16 220
Rogaland 407 02 811 992 28 677
Sogn og Fjordane 57 01 62 70 991 58 008
Telemark 407 02 808 993 99 323
Troms 407 02 819 917 81 122
Trøndelag 407 02 816 917 81 122
Vest-Agder 407 02 810 957 90 514
Vestfold 407 02 807 993 89 470
Østfold 407 02 801 480 42 190