Hjelpemidler

Her finner du informasjon om utlevering, montering, opplæring, reparasjon, forsikring m.v.

Tilskuddsordning for rimelige hjelpemidler (småhjelpemidler)

Hvis du har en varig funksjonsnedsettelse som medfører behov for småhjelpemidler kan du søke om et økonomisk tilskudd fra NAV. Tilskuddsordningen er ment å dekke de ekstrautgifter du har til rimelige tekniske hjelpemidler som ikke er en del av hjelpemiddelsentralens sortiment.

Melding om uhell

Kommunen har plikt til å melde fra til hjelpemiddelsentralen om hendelser som har eller kan ha sammenheng med bruk av hjelpemidler til funksjonshemmede og som har ført til eller kunne ha ført til død eller alvorlig forverring av brukerens eller annen persons helsetilstand.

Om hjelpemidler

Et hjelpemiddel er en gjenstand eller et tiltak som bidrar til å redusere praktiske problemer for personer med nedsatt funksjonsevne.

Hjelpemidler og feriereiser

Skal du ha med deg et hjelpemiddel på utenlandsreise, bør du ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral i forkant av reisen for en gjennomgang av hjelpemidlet.

Rammeavtaler

NAV kjøper og eier hjelpemidlene som formidles gjennom hjelpemiddelsentralene. På noen produktområder inngår NAV rammeavtaler med leverandørene. Produktene i rammeavtalene er det nasjonale sortimentet av hjelpemidler.

Utlevering og tilbakelevering

Det er et eget mottakssted for folketrygdfinansierte hjelpemidler i hver kommune. Utlevering og tilbakelevering av hjelpemidler skjer vanligvis via dette mottaksstedet.

Montering og demontering

Hjelpemiddelsentralen har ansvar for montering og demontering av hjelpemidler. Enkel montering og demontering som ikke krever særskilt kompetanse eller godkjenning kan gjøres av kommunen.

Opplæring

Kommunen har ansvar for å gi deg nødvendig opplæring i bruk av hjelpemidlet, men du har også selv et ansvar for lære deg å bruke hjelpemidlet.

Forsikring

Hva har du som hjelpemiddelbruker ansvar for dersom hjelpemidlet skulle bli skadet eller gå tapt? Hvem dekker hva dersom et hjelpemiddel forvolder skade på andre eller annens eiendom?

Reparasjon og vedlikehold

Hjelpemiddelsentralen har hovedansvaret for at utlånte hjelpemidler fungerer. Du som har fått låne et hjelpemiddel har selv ansvar for daglig vedlikehold av hjelpemidlet.

Hjelpemidler i utlandet

Om du kan ta med deg hjelpemidler til utlandet avhenger av hvor du skal og hvor lenge du blir borte.