Hjelpemiddelsentralen bistår kommuner, arbeidsgivere og andre samarbeidspartnere med rådgivning, veiledning, opplæring og tilrettelegging. I tillegg har hjelpemiddelsentralen et forvaltningsansvar. Det innebærer å sikre at hjelpemidler som lånes ut tildeles etter folketrygdens regler og å styre økonomien omkring hjelpemiddelformidlingen. Effektive innkjøp, god vareflyt og gjenbruk av hjelpemidler er stikkord her.

Organisering

Kompetanse

Hjelpemiddelsentralen har kompetanse om

  • funksjonshemninger og konsekvensen av dem
  • mulige løsninger på praktiske problemer
  • produkter som finnes på markedet
  • tilpasningsmuligheter
  • muligheter for reparasjon, vedlikehold og gjenbruk
  • tilrettelegging av det miljøet som hjelpemidlet skal brukes i, både i hjemmet, på skolen, i arbeid og fritid

Vi har mer på lager

I filmen "Vi har mer på lager" får du mer informasjon om hva vi kan og hva vi holder på med. Hjelpemiddelsentralen har også oversikt over hvilken kompetanse andre har på hjelpemiddelområdet og tilstøtende områder.