Nyttig informasjon

 • Tolken har taushetsplikt. 
 • Tolken er ikke part i samtalen, så du kan snakke direkte til den andre parten. Bruk «du» til den du snakker med, tolken bruker den formen du bruker.
 • En rolig bakgrunn for samtalen, med lite auditivt og visuelt støy, gir best resultat.

Dette avsnittet kan du også se på tegnspråk.

Før du ringer til bildetolktjenesten

 • Finn frem telefonnummeret eller SIP-adressen du vil ringe til. 
 • Kontroller at ansiktet og hender synes i skjermbildet. 
 • Pass på at du har riktig belysning rettet mot deg, ikke bak deg.

Dette avsnittet kan du også se på tegnspråk.

Informasjon til tolken før samtalen

 • Er det et møte eller en telefonsamtale som skal tolkes?
 • Hva er telefonnummer eller SIP-adressen du vil ringe til? 
 • Hvis det er et møte, hvor mange er til stede?
 • Hva skal samtalen eller møtet handle om? Fortell tolken kort om det.

Litt informasjon til tolken på forhånd gjør tolkingen bedre. Ved tolking av telefonsamtaler informerer tolken først om at samtalen tolkes av bildetolktjenesten.

Dette avsnittet kan du også se på tegnspråk.

I samtalen er det viktig å

 • presentere deg ved navn (tolken sier det du sier)
 • bruke tydelig tegnspråk 
 • snakke tydelig i mikrofonen
 • unngå bakgrunnsstøy

Dette avsnittet kan du også se på tegnspråk.