Region (og fylker) Kontakt
Nord Finnmark, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Troms E-post: tolk.nordland@nav.no SMS: 951 86 417
Sør / Øst Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vest-Agder, Vestfold og Østfold E-post: tolk.oslo.akershus@nav.no SMS: 990 13 415
Vest Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane E-post: tolk.moreogromsdal@nav.no SMS: 959 23 310

På tegnspråk

Denne siden kan du også se på tegnspråk.