Bildetolknytt nr. 3-2020

Les om hva tolkene som i Korona-tider jobber fra hjemmekontor, forteller om det å ha bildetolkstudio hjemme. Få også med deg noen nye tekniske tips og råd!

Bildetolknytt nr. 2-2020

Denne sommerutgaven av Bildetolknytt preges av et par superbrukere av bildetolktjenesten som forteller om sine erfaringer med bruk av bildetolk i korona-tider. Hjemmekontor er ingen hindring.

Bildetolknytt nr. 1-2020

Korona-situasjonen preger denne utgaven av Bildetolknytt. Men du finner også andre tema, som f.eks. «vår egen» statsråd som peker på bildetolk som en av flere gode måter å løse tolketjenestens utfordringer på.

Bildetolknytt nr. 6-2019

I årets siste utgave av Bildetolknytt kan du blant annet lese om Jessica P. B. Hansen sin forskning på tolking via skjerm. Hun jobber med en spennende og aktuell doktoravhandling som skal være ferdig i juni 2020. Og «selvsagt» har Bildetolknytt enda en rekord å by på.

Bildetolknytt nr. 5-2019

I denne utgaven av Bildetolknytt kan du blant annet lese om bildetolktilbudet på legevakten på Aker sykehus. Du kan også via en lenke se reportasjen som Døves Media har laget om dette tilbudet. Og «selvsagt» har vi noen nye rekorder å fortelle om og enda mer enn det!

Bildetolknytt nr. 4-2019

I dette nummeret av Bildetolknytt kan du blant annet lese om hva en arbeidsgiver mener om bildetolktilbudet til sin døve medarbeider. Her spares det ikke på superlativene!

Bildetolknytt nr. 3-2019 

Les blant annet om Julia som i jobben som spesialkonsulent og controller, bruker bildetolk i samtale med klienter.