Driftsmeldinger

Enklere tilgang til tolketjenesten

Vi prøver ut en ny type tilgang til bildetolktjenesten gjennom bruk av nettleser. Når du trykker på knappen under kommer du til å få spørsmål om gi tilgang til kamera og mikrofon. I tillegg må du skrive inn navnet ditt. Deretter vi du bli koblet til bildetolktjenesten. Husk at denne tilgangen bare støtter bilde og lyd og at bildetolktolken ikke kan ringe tilbake hvis samtalen blir brutt.

Gå til bildetolktjenesten

Om bildetolking

Bildetolktjenesten tilbyr tolking gjennom skjerm. Bildetolken er i et tolkestudio hos bildetolktjenesten og er ikke selv på oppdragsstedet. Du kan bruke tjenesten til å tolke telefonsamtaler og møter der hørende og døve ønsker å snakke sammen. Bildetolktjenesten tilbyr både skrivetolking og tegnspråktolking. For å ringe inn til bildetolketjenesten gjennom telefon, ringer du 21 02 37 00.

Mer informasjon

Hvis du ønsker mer informasjon om bildetolktjenesten kan du ta kontakt med din lokale hjelpemiddelsentral eller bildetolktjenesten på nav.bildetolktjenesten@nav.no.

På tegnspråk

Denne siden kan du også se på tegnspråk.