Kan jeg fritt velge bil? 

Det er ditt ansvar å velge en bil som passer for deg. Vi har laget en sjekkliste med punkter du bør tenke på ved kjøp av bil. Du kan ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om bilvalg og spesialutstyr.

Kan jeg bytte bil?

Du kan fritt bytte bil i tilskuddsperioden. Husk at ny bil må være registrert i ditt navn dersom du bytter og at du selv må betale for overflytting av eventuelt spesialutstyr.

Hva koster det?

Om du får tilskudd til bil til arbeid og utdanning må du ha en bil registrert på deg i 11 år. Du må regne med faste utgifter til forsikring, service, reparasjon og drivstoff til bilen. Det kan søkes om grunnstønad til drift av bil, men det dekker eventuelt kun en liten andel av utgiftene.

Hvordan avskrives tilskuddet?

Et tilskudd til bil skal vare i 11 år. Tilskuddet nedskrives med 1/22 hvert halvår. Første forfall er 6 måneder etter undertegnet gjeldsbrev. Tilskuddet er helt nedskrevet etter 11 år, men det anses nedskrevet dersom du får nytt tilskudd etter reglene om gjenanskaffelse.

Hvilke plikter har jeg når jeg har fått tilskudd til bil?

Du må ha bil i hele tilskuddsperioden. Du kan ikke la bilen stå avregistrert. Bilen må være registrert i ditt navn og EU-godkjent.

Hva omfatter arbeid og utdanning?

Med arbeid menes inntektsgivende arbeid, inklusiv arbeid som lærling. Med utdanning menes høyere utdanning ut over videregående opplæring.

Du vil ikke bli innvilget tilskudd dersom du mottar 100% utbetalt uføretrygd. Du kan likevel søke om tilskudd dersom det er sannsynlig at bilstønaden vil føre til at uføretrygden faller bort eller blir redusert. Du kan ikke få tilskudd dersom du mottar alderspensjon eller avtalefestet pensjon som det godskrives pensjonspoeng for.