Kan jeg få refusjon for spesialutstyr?

Spesialutstyr skal alltid kjøpes inn av NAV. Du får ikke refundert utstyr du kjøper selv.

Må førerkortet kodes?

Når bilen blir forevist hos trafikkstasjonen, må du som får kjøreteknisk utstyr testkjøre med sensor for å vise at du behersker utstyret. Førerkortet blir kodet for det aktuelle utstyret.

NAV dekker tilvenningstimer og nødvendige kostnader forbundet med at førerkortet blir kodet.

Får jeg opplæring i bruk av utstyret?

Alle som får ombygd bil med kjøreteknisk utstyr, får opplæring i bruk av utstyret av aktuell bilombygger. Brukerhåndbok skal ligge med i bilen.

Hva om jeg bytter bil etter at jeg har fått spesialutstyr?

Du må selv dekke kostnadene for å flytte spesialutstyret over i ny bil.

Hvor lenge skal utstyret vare?

Hovedregelen er at spesialutstyr skal vare i 11 år. Du kan få nytt spesialutstyr når det er gått minst elleve år siden sist du fikk tilsvarende utstyr. Ved søknad om nytt spesialutstyr vurderer vi alle vilkår på nytt.

Hva gjør jeg dersom utstyret ikke lenger fungerer for meg?

Du kan søke om nytt utstyr dersom helsen din har forandret seg så mye at spesialutstyret du har fått ikke kan brukes lenger.