Hvem kan søke?

Spesialutstyr skal avhjelpe en varig funksjonsnedsettelse. Søknad må derfor være medisinsk begrunnet med uttalelse fra ergoterapeut, fysioterapeut eller lege. Du må ikke fylle vilkårene for bilstønad for å få tilskudd til spesialutstyr.

Du kan også få innvilget spesialutstyr og tilpasning av privatfinansiert bil. Det er viktig at du kjøper en bil som passer for deg (se sjekkliste ved kjøp av bil).

Utmontering

Spesialutstyr er NAV sin eiendom. Du må derfor ta kontakt med oss dersom du ikke lenger har behov for spesialutstyret. Du kan få dekket kostnader til utmontering av spesialutstyr, men ikke kostnader til å sette bilen tilbake til original stand.

Reparasjon av spesialutstyr

NAV er ansvarlig for reparasjoner av spesialutstyret. Du kan ta direkte kontakt med bilombygger ved behov for reparasjon av spesialutstyr. Utstyr som er bestilt med bilen fra fabrikk må du dekke reparasjonsutgifter på selv. Dette gjelder for eksempel automatgir, hjelpegass, klimaanlegg og motor- og kupevarmer.

Reiseutgifter

NAV dekker nødvendige reiseutgifter ved utprøving hos bilombygger og ved reparasjon av spesialutstyr. For å søke om refusjon av reiseutgifter benytter du dette skjemaet. Her finner du informasjon om satser.

Tilhenger

Du kan søke om tilhenger og tilhengerfeste for å frakte nødvendige hjelpemidler, eksempelvis elektrisk rullestol. I vurderingen ser vi blant annet på hvilke formål hjelpemiddelet er innvilget til. Du kan bare få tilhenger dersom behovet gjelder daglig bruk. Vi tar ikke hensyn til ferie- og fritidsreiser eller enkeltstående reiser.

Saksgang

  • Du sender søknad med nødvendige vedlegg
  • Vi gir svar på søknaden
  • Du vil i noen saker bli innkalt til oss for møte med bilformidler
  • Bilombygger, som NAV har avtale med, bygger om bilen

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om spesialutstyr og tilpasning.