Du har ansvar for bilen så lenge den er i ditt eie. 

Når vilkårene ikke lenger er oppfylt, skal bilen leveres inn til NAV. Bilens verdi blir da vurdert og dersom den har en underverdi som følge av manglende vedlikehold kan du måtte betale for dette. 

Biler som utleveres fra NAV er personbiler og krever førerkort klasse B. 

Ditt ansvar  

 • Du må forsikre bilen i henhold til vilkårene. Dette betyr at den må være fullkasko- og tredjemannsforsikret og uten forhøyet egenandel. 
 • Du må følge serviceplan på bilen, i garantiperioden må dette gjøres hos merkeforhandler. Vær oppmerksom på at service på 4-hjulstrekk er mer kostbart. 
 • Du må gjennomføre periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) på bilen i henhold til gjeldende regelverk.  
 • Du må melde skader på bil til forsikringsselskap og få utført nødvendige reparasjoner fortløpende. 
 • Du må benytte veihjelp dersom bilen ikke kan kjøres grunnet problemer med bil eller spesialutstyr.  
 • Du må kjøpe nye dekk når dette er nødvendig og du er ansvarlig for bytte av vinterdekk og sommerdekk. 
 • Du må ha en egnet parkeringsplass for bilen.  
 • Du må sørge for nødvendig strømtilgang der bilen er parkert. Bilen må ha tilgang til lading på grunn av utstyr som monteres inn i bilen, for eksempel heis. 

Kostnader ved drift av bil  

Drift av bil utgjør en betydelig kostnad som du selv er ansvarlig for. Kostnaden vil variere ut fra bruk, kjørelengde, bosted, forsikringsbonus med mer. Vi anbefaler deg sterkt å gjøre en beregning av hva dette vil utgjøre for deg per måned før du går i gang med søknadsprosessen.  

Kostnader ved drift av bil omfatter: 

 • Forsikring 
 • Drivstoff 
 • Vask/rekvisita 
 • Service og vedlikehold 
 • Periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) 
 • Dekk 
 • Bom/ferje/parkering 

Kostnadene ved drift av spesialtilpasset kassebil vil på de fleste punkter være høyere enn ved drift av en mindre bil.

NAV sitt økonomiske ansvar 

Innmontert spesialutstyr fra NAV vedlikeholdes og repareres av NAV. Skade, feil eller mangler skal meldes av deg til NAV Bilsenter. Dersom spesialutstyr må repareres kontaktes bilombygger. 

Du kan få kjøregodtgjørelse ved reparasjon av spesialutstyr.  

Passasjerseter 

NAV kan innvilge inntil 5 sitteplasser i en bil. Dersom du ønsker flere sitteplasser, kan du kjøpe seter selv, dersom det er mulig med hensyn til plass og totalvekt på bilen. Du kan be om pristilbud fra bilombygger. De ekstra setene bestiller du selv hos bilombygger.