Hvordan skal du sende inn søknaden? 

Elektronisk søknad Søknad per post
Gjelder for myndige personer over 18 år. Gjelder for barn under 18 år og for personer med verge.
Du må logge inn med elektronisk ID for å få tilgang til søknadsskjema. Du må registrere postnummer og fødselsnummer for å få tilgang til søknadsskjema.
Du kan skanne aktuelle vedlegg og lagre disse på pc eller du kan ta bilder og lagre bildefilene på pc.  Alle vedlegg skrives ut og legges i konvolutten med selve søknaden. 
Alle vedlegg må legges ved før du trykker «levér». NAV førsteside må skrives ut og legges øverst i konvolutten.
Saksbehandlingen kan bli forsinket eller søknaden kan bli avslått dersom ikke alle nødvendige vedlegg følger søknaden.    Saksbehandlingen kan bli forsinket eller søknaden kan bli avslått dersom ikke alle nødvendige vedlegg følger søknaden.   

Hvilke opplysninger trenger NAV?

For god kvalitet og effektiv behandling av søknaden er det viktig at NAV Bilsenter mottar nødvendig informasjon. 

Ved søknad om tilskudd til bil i arbeid og utdanning:

 • Ferdig utfylt søknadsskjema 
 • Erklæring fra fastlege (eget skjema som gjelder for søknad om bil) 
 • Kopi av førerkort  
 • Dokumentasjon av inntekt 
 • Kopi av vognkort for eventuell nåværende bil 
 • Dokumentasjon på arbeid eller utdanning 

Ved søknad om lån til spesialtilpasset kassebil:

 • Ferdig utfylt søknadsskjema 
 • Erklæring fra fastlege (eget skjema som gjelder for søknad om bil) 
 • Kopi av førerkort 
 • Dokumentasjon av inntekt 
 • Kopi av vognkort for eventuell nåværende bil 
 • Tilleggsskjema (utfylt av ergo-/ fysioterapeut) 
 • Erklæring fra teknisk etat i kommunen ved søknad om firehjulstrekk 
 • Vergeattest hvis du har verge 

Legeerklæring (vedlegg til søknaden) 

Legeerklæringen skal gi NAV Bilsenter nødvendig informasjon om diagnosen din, om du har førerrett (dersom du skal kjøre bilen selv) og om du har mulighet for å benytte annen transport. Annen transport kan for eksempel være drosje eller kollektivtransport. Legeerklæringen må fylles ut av lege og er en viktig dokumentasjon på om de medisinske kravene er oppfylt. Du finner skjema for legeerklæring på nav.no.  

Legeerklæringen skal ikke være eldre enn tre måneder gammel regnet fra søknadstidspunktet. 

Funksjonsvurdering (vedlegg til søknaden) 

Ergo- eller fysioterapeut skal fylle ut “Tilleggsskjema bil” som finnes på nav.no. Dette dokumentet kommer automatisk opp på søknadssiden.    

Informasjonen i skjemaet gir saksbehandler et mer helhetlig bilde av dine ressurser og begrensninger. Det er viktig med en beskrivelse av forflytningsevne mellom for eksempel rullestol og bilsete, eventuelt mellom elektrisk og manuell rullestol. En utfyllende beskrivelse av gangfunksjonen er også viktig, også i de tilfeller der denne er betydelig nedsatt og utføres med hjelpemidler eller med støtte.  

Informasjonen i “Tilleggsskjema bil” er en utdyping av opplysningene i legeerklæringen. Den er nødvendig når bilsenteret skal vurdere om de medisinske kravene for stønad til bil er oppfylt. Bilsenteret benytter også funksjonsvurderingen for å komme frem til nødvendig og hensiktsmessig bil og utstyr, samt for å kunne forberede utprøvingen så godt som mulig.   

Transportbehov (eget punkt i søknadsskjemaet)  

Du må gi NAV Bilsenter opplysninger om hva bilen skal brukes til. Dette kan være reiser til og fra jobb, innkjøp av dagligvarer, besøk hos familie og venner, fritidsaktiviteter med mer. I tillegg til å oppgi det transportbehovet du har i dag, kan du også oppgi transport du ønsker å få dekket dersom du får stønad til egen bil.  

Det er viktig at punktet i søknaden om transportbehov fylles ut så nøyaktig som mulig med både hyppighet og avstand i kilometer. 

Skatteoppgjør (vedlegg til søknaden)  

Du må sende inn siste tilgjengelige skatteoppgjør. NAV Bilsenter benytter skatteoppgjøret for å beregne om du skal betale en egenandel på bilen.

Vognkort (vedlegg til søknaden) 

Du må sende inn kopi av vognkort dersom du har bil fra før. Vognkortet viser bilens alder og kan ha betydning for din rett til stønad til ny bil.

Ufullstendige opplysninger

Hvis du sender inn en ufullstendig søknad, må du ettersende den dokumentasjonen som mangler. Ved manglende ettersendelse kan søknaden bli avslått.