Underskrift på skjemaer

I tråd med Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets anbefalinger om begrensing av smittespredning lemper vi på kravet om søkers underskrift på skjemaer i hjelpemiddelsaker.

Unntaket om krav til underskrift varer frem til 1. juli 2021 og gjelder for:

  • søknad om tekniske hjelpemidler til hjelpemiddelsentralen
  • bestilling av hjelpemidler på bestillingsordningen
  • hjelp til vurdering og utprøving av tekniske hjelpemidler
  • signatur på fullmakt
  • kommunens underskrift ved utlevering av hjelpemidler

Hva må du som begrunner gjøre?

Du må i samråd med din arbeidsgiver vurdere risikoen for spredning av smitte ved å få søkerens underskrift. Hvis du velger å ikke innhente underskrift, skriver du en merknad på skjemaet om at underskrift ikke er innhentet på grunn av korona-situasjonen, at søker er informert om sine rettigheter og plikter og at NAV kan innhente nødvendige opplysninger for å behandle søknaden.

Ved søknad om tekniske hjelpemidler er det alltid viktig at behovet er grundig utredet i forkant. Selv om det er innført en midlertidig lemping av krav til underskrift, er det fortsatt viktig å kartlegge brukers funksjonsnivå og hjelpemiddelbehov på den aktuelle arenaen som hjelpemiddelet skal brukes, før søknad sendes.

Unntak

I saker som krever godkjenning og tillatelse må vi fortsatt ha de nødvendige underskrifter fra for eksempel huseier, styret og arbeidsgiver.