Unntaket om krav til underskrift varer frem til 15. juni 2020 og gjelder for

  • søknad om tekniske hjelpemidler til hjelpemiddelsentralen
  • bestilling av hjelpemidler (bestillingsordningen)
  • hjelp til vurdering og utprøving av tekniske hjelpemidler
  • kommunens underskrift ved utlevering av hjelpemidler

Hva må du som begrunner gjøre?

Du må selv vurdere risikoen for spredning av smitte ved å få søkerens underskrift. Hvis du velger å ikke innhente underskrift, skriver du en merknad på skjemaet om at underskrift ikke er innhentet på grunn av korona-situasjonen, at søker er informert om sine rettigheter og plikter og at NAV kan innhente nødvendige opplysninger for å behandle søknaden.

Unntak

I saker som krever godkjenning og tillatelse må vi fortsatt ha de nødvendige underskrifter fra for eksempel huseier, styret og arbeidsgiver.