Unntaket om krav til underskrift varer foreløpig frem til 1. mai 2020 og gjelder for

  • søknad om hjelpemidler
  • bestilling av hjelpemidler (bestillingsordningen)
  • hjelp til vurdering og utprøving
  • kommunens underskrift ved utlevering av hjelpemidler

Unntak

I saker som krever godkjenning og tillatelse må vi fortsatt ha de nødvendige underskrifter fra for eksempel huseier, styret og arbeidsgiver.

Hva må du som begrunner gjøre?

Du må selv vurdere risikoen for spredning av smitte ved å få brukerens underskrift. Hvis du velger å ikke innhente underskrift, skriver du en merknad på skjemaet om at underskrift ikke er innhentet på grunn av korona-situasjonen.