Tolketilbudet og smittevern

Tolketjenestene tilbyr oppmøtetolk i større grad, men det er fremdeles viktig å begrense smittespredningen.

Skjermtolking skal alltid vurderes som et alternativ først. Oppmøtetolk må vurderes opp mot smitterisiko i hvert enkelt oppdrag. Oppdragene vurderes ut ifra hva som til enhver tid er gjeldende anbefalinger fra myndighetene om antall personer som kan være samlet, og muligheter for å overholde retningslinjer for anbefalt avstand mellom personer. 

NAV Hjelpemidler og tilrettelegging har utarbeidet interne retningslinjer for formidling og gjennomføring av tolkeoppdrag som krever oppmøte, og som ivaretar krav om smittevern.

Tolketjenesten tilbyr opplæring til brukere som ikke har erfaring med skjermtolking, og oppfordre de til å bruke slike tjenester.

Se også gradvis gjenåpning av hjelpemiddelsentralene.