Tiltak for personer med døvblindhet

Personer med døvblindhet er spesielt utsatt for smitte fordi tolking og ledsaging skjer via nærkontakt. For å begrense smittespredning og å opprettholde tolketjeneste til livsnødvendige oppdrag har NAV Hjelpemiddelsentral satt i gang ekstra tiltak i forbindelse med korona-pandemien for å begrense fysisk kontakt.

Liv og helse prioriteres

NAV vil kun prioritere oppdrag som gjelder liv og helse. Begrensningen gjelder foreløpig frem til 27. april 2020.  

Handle mat

Hvis den døvblinde ikke har nær familie, kan tolketjenesten ved NAV Hjelpemiddelsentral bistå med handling av mat. Dette kan gjøres uten at personen selv er med og er et tiltak for å avlaste en belastet kommunal tjeneste.  

Henting av medisiner

Undersøke med nærmeste apotek om det er mulig å få utlevert medisiner uten at bruker er med. Hvis ikke det er mulig, må det utføres av kommunal tjeneste.  

Vi beklager de ulempene dette har for personer med døvblindhet og har stor forståelse for at dette er sterkt inngripende i deres hverdag. Vi ber om forståelse for den prekære situasjonen vi er i akkurat nå.  

NAV Hjelpemiddelsentral følger retningslinjer fra nasjonale helsemyndigheter og vi anbefaler å lese råd og informasjon for risikogrupper fra Folkehelseinstituttet.