Tilleggsskjema til søknad om hjelpemidler i ny skjemaoversikt på nav.no

Skjermbilde: Viser fanen Samarbeidspartner øverst på nav.no
Velg fanen Samarbeidspartner helt øverst på siden.
Skjermbilde: Viser valg "Søknad og skjema"
Velg Søknad og skjema inne på Samarbeidspartner-siden
Skjermbilde: Viser valg "Hjelpemiddelformidler"
Velg Hjelpemiddelformidler
Skjermbilde: Viser søknadsknappen under søknad om hjelpemidler til tale og språk / kommunikasjon
Velg "Send søknad" under den hjelpemiddelkategorien du vil søke om
Skjermbilde: Viser hvor du kan velge tilleggsskjema T08 kommunikasjonshjelpemiddel
Tilleggsskjema kommer opp som dokumentasjon du kan velge å ta med i søknaden