Ordningen er rammefinansiert. Styrkingen av ordningen med 48 millioner kroner skjer etter at vi i mars i år måtte gi avslag på søknader med begrunnelse at daværende midler var brukt opp.

Vi skal umiddelbart gå i gang med å ta opp igjen sakene som det er gitt avslag på tidligere i år med begrunnelse av at pengene var brukt opp. Vi skal behandle disse sakene før vi behandler nye søknader. Vi planlegger å starte behandlingen av nye søknader 15. august 2020.