Styrker ordningen med aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år