Stans i tildeling av funksjonsassistanse til nye brukarar