Stans i tildeling av funksjonsassistanse til nye brukarar

Publisert 16. mai 2023