Som varslet tidligere i år vil det ikke bli innvilget nye aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år før i 2020, men som følge av avbestillinger, manglende betaling av egenandel og annet,  ligger nå aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år (AKT26-midlene) an til et mindre forbruk. Det åpnes derfor igjen opp for utførelse av service/reparasjoner og innkjøp av reserve-/slitedeler på disse hjelpemidlene med umiddelbar virkning.