Rammen til aktivitetshjelpemidler for 2020 er brukt opp

Rammen til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år er brukt opp for 2020. Det vil ikke bli innvilget nye aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år før i 2021.

Ordningen er rammefinansiert. Rammen for 2020 var på 52,064 millioner kroner. Det har blitt fattet 604 vedtak om aktivitetshjelpemidler i 2020. Rammen er nå brukt opp, og det vil ikke bli innvilget nye aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år før i 2021.  Søknader som det ikke er fattet vedtak på innen 17. mars 2020 avslås.  Det vil fortsatt være mulig å få reparert aktivitetshjelpemidler som allerede er utlevert. Vi oppfordrer derfor brukere over 26 år å vente til 2021 med å søke om aktivitetshjelpemidler. Les mer om aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år.