Ordningen er rammefinansiert. Rammen for 2020 var på 52,064 millioner kroner. Det har blitt fattet 604 vedtak om aktivitetshjelpemidler i 2020. Rammen er nå brukt opp, og det vil ikke bli innvilget nye aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år før i 2021.  Søknader som det ikke er fattet vedtak på innen 17. mars 2020 avslås.  Det vil fortsatt være mulig å få reparert aktivitetshjelpemidler som allerede er utlevert. Vi oppfordrer derfor brukere over 26 år å vente til 2021 med å søke om aktivitetshjelpemidler. Les mer om aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år.