Ordningen er rammefinansiert. Rammen for 2020 var på 100 millioner kroner, etter at regjeringen styrket ordningen med 48 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2020.

Midlene er nå bundet opp i mottatte søknader. Søknader registrert inn fra og med 7. september må avslås på grunn av oppbrukt ramme. Det vil fortsatt være mulig å få reparert aktivitetshjelpemidler som allerede er utlevert.

Det vil igjen være mulig å søke om aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år i 2021.