Opnar opp att for funksjonsassistanse til nye brukarar