Økt fartsgrense for elektriske rullestoler

Tillatt hastighet for elektrisk rullestol øker fra 10 til 15 km/t.

NAV Hjelpemidler og tilrettelegging arbeider nå sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet med å avklare hvordan denne endringen skal iverksettes. Inntil videre kan ikke NAV Hjelpemiddelsentral gi vedtak på, utlevere nye eller endre på eksisterende produkter for å øke hastigheten til 15 km/t. Vi kommer tilbake med mer informasjon når saken er avklart.