Behovet regnes som akutt når det å vente til neste virkedag får alvorlige konsekvenser for tolkebrukeren. Det kan for eksempel være ved alvorlig sykdom, skader eller kontakt med politi.

Nytt telefonnummer skyldes en omorganisering av tjenesten. For deg som bruker av tjenesten vil den eneste endringen være et nytt telefonnummer. Dette telefonnummeret kan du ringe til hele døgnet.