Nytt nasjonalt telefonnummer ved akutt behov for tolk

7. september får hele landet felles telefonnummer for å be om tolk til akutte situasjoner. Dette gjelder tolk for døve, hørselshemmede og døvblinde. Det nye telefonnummeret er 99 48 18 10. Du kan ringe, sende sms eller ha videosamtale.

Behovet regnes som akutt når det å vente til neste virkedag får alvorlige konsekvenser for tolkebrukeren. Det kan for eksempel være ved alvorlig sykdom, skader eller kontakt med politi.

Nytt telefonnummer skyldes en omorganisering av tjenesten. For deg som bruker av tjenesten vil den eneste endringen være et nytt telefonnummer. Dette telefonnummeret kan du ringe til hele døgnet.