Der det er to hjelpemiddelsentraler i samme fylke vil enhetene ha felles fylkesnavn i tillegg til et lokasjonsnavn. 

Kontakt hjelpemiddelsentralene.