Nasjonal akuttvakttjeneste på tolkeområdet

Fra høsten 2020 blir det ett felles telefonnummer for hele landet ved akutt behov for tolkehjelp. NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland får ansvar for tjenesten.

Overgangen til en nasjonal tjeneste vil skje gradvis: 

  • fra 10. august vil Rogaland har ansvar for region vest og region øst 
  • fra 7. september vil det være en nasjonal tjeneste

Akuttvakttjenesten vil fra da av være døgnåpen. Innenfor tolketjenestens åpningstid vil akutte bestillinger bli rutet til brukerens lokale tolketjeneste. Utenfor tolketjenestens åpningstid, vil akuttvakten prøve å skaffe tolk som enten kan møte opp eller dekke tolkebehovet via skjermtolking.

Behovet regnes som akutt når det å vente til neste virkedag får alvorlige konsekvenser for brukeren. Det kan for eksempel være sykdom, skade eller kontakt med politi.

Tolketjenesten i Rogaland har fått fem erfarne tolker til å påta seg arbeidet med akuttvakten.