Flere linjer og utvidet åpningstid

For å ivareta den økte pågangen til bildetolking utvides nå antall linjer inn. Vi forlenger også åpningstiden frem til midnatt. Fra og med 24. mars vil brukere kunne ringe bildetolktjenesten på sip@bildetolk.no alle hverdager mellom kl. 08.00-24.00.

Prioriterte oppdrag 

Tolkeoppdrag knyttet til liv og helse er spesielt prioritert. NAV er også opptatt av å dekke behov for tolk i utdanning og arbeid så godt det lar seg gjøre. Vi har tilgang til andre verktøy for å tolke via bilde som vi tar i bruk på oppdrag av lengre varighet. Dette vil også være med på å bedre kapasiteten på bildetolk. Ved behov for tolk, kontakt din tolketjeneste så finner vi sammen den mest praktiske løsningen.

NAV har også en akuttvakttelefon som er bemannet utenfor tolketjenestens åpningstid.

Les mer om bildetolktjenesten.